วิธีการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume)

Resume-Tips

Resume หรือ ประวัติส่วนตัว คือ ประกาศโฆษณา ผลงาน ความสำเร็จ และคุณสมบัติ ของตัวเรา ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่ง Resume ที่เขียนมาเป็นอย่างดีนั้นจะเพิ่มการโอกาสการได้งานของคุณ คือ เราจะมีโอกาสได้เข้าไป พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า หรือที่เรียกว่า การสัมภาษณ์งาน นั่นเอง

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ (Resume Tip)

  • กระชับและได้ใจความ เรซูเม่ที่ดี ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และได้ใจความ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ย่อหน้าที่ยาวเกินไป และข้อมูลนั้นต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดที่จำเป็น และเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง โดยไม่ควรให้ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หากคุณมีข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์จริงๆ และไม่สามารถจบได้ใน 1 หน้า ก็อาจยาวเป็น 2 หน้ากระดาษ A4 ได้
  • การบอกเล่าประสบการณ์ของตัวคุณ ควรเขียนในสิ่งที่เป็นจริง ไม่โอ้อวดจนเกินจริง และไม่ควรเขียนให้คลุมเครือ ต่อท้ายด้วย การบอกเล่าถึงความสำเร็จในงานที่คุณทำ โดยความสำเร็จนี้ ต้องสอดคล้องกับประสบการณ์การทำงานที่คุณได้กล่าวไว้ในข้างต้น

หัวข้อที่เขียนใน Resume

  1. ชื่อ – นามสกุล/ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อี-เมลล์ (First name – Last name / address / Telephone/E-mail )
  2. ประวัติการทำงานโดยย่อ (Career Summary)
  3. ประสบการณ์การทำงาน และความสำเร็จจากประสบการณ์การทำงาน,ในระหว่างเรียน,ผลงาน,ทุนการศึกษา (Experience and Achievement)
  4. ประสบการณ์ เรียงจากปัจจุบันย้อนไปอดีต
  5. การฝึกอบรม (Special Training)
  6. ความสามารถพิเศษ (Additional Skills)
  7. วุฒิการศึกษา เริ่มจากล่าสุด (Education)
  8. ผู้รับรอง/บุคคลอ้างอิง (Reference)